Η έκθεση θα βρίσκεται στον Πύργο των Βιβλίων.

Περιλαμβάνει ξενάγηση στα παρακάτω αντικείμενα:

 

Ημερ. εκδήλωσης 17.03.2018 9:00 am
Ημερ. λήξης 17.03.2018 10:00 pm
Θέσεις Χωρίς όριο
Ατομική τιμή Δωρέαν

Η έκθεση θα βρίσκεται στον Πύργο των Βιβλίων.

Περιλαμβάνει δημιουργική απασχόληση παιδιών 5 έως 12 ετών υπό την επίβλεψη των γονέων τους για 45 λεπτά.

Ημερ. εκδήλωσης 17.03.2018 9:00 am
Ημερ. λήξης 17.03.2018 10:00 pm
Θέσεις Χωρίς όριο
Ατομική τιμή Δωρέαν