Εξερευνώντας τον Εγκέφαλο

Ενότητες

17
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Σ 12:30

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

17
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Σ 13:00

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

17
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Σ 13:30

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

17
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Σ 14:00

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

17
Μαρ
2018

Εγκέφαλος μια Μηχανή που συνεχώς αλλάζει

Development of neuronal networks in neonatal brain

Maria Jose Donate Lagartos

Αναπτυσσόμενος εγκέφαλος: πως επηρεάζεται από το στρες και τις πρώιμες εμπειρίες

Νένη Περβανίδου

Εγκέφαλος και εφηβεία: δημιουργία και καταστροφή σε έναν κόσμο που αλλάζει

Θάνος Κανελλόπουλος