Εξερευνώντας τον Εγκέφαλο

Ενότητες

18
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 11:30

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

18
Μαρ
2018

Διάλογος πάνω από έναν εγκέφαλο

Διάλογος πάνω από έναν εγκέφαλο

Κωνσταντίνος Τσάμης & Δημήτριος Μυτιληναίος

18
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 12:00

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

18
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 12:30

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

18
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 13:00

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+