Εξερευνώντας τον Εγκέφαλο

Ενότητες

17
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Σ 10:30

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

17
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Σ 11:00

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

17
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Σ 11:30

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+

17
Μαρ
2018

Αισθήσεις & Ψευδαισθήσεις

Νευροβιολογία της αντίληψης: από την πραγματικότητα στις πεποιθήσεις

Γεώργιος Χ. Παπαδόπουλος

Έτσι είναι αν έτσι νομίζετε: η υποκειμενικότητα της εμπειρίας

Ειρήνη Σκαλιώρα

17
Μαρ
2018

Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Σ 12:00

Ένα ταξίδι μέσα στον ανθρώπινο εγκέφαλο !

Διάρκεια: 12 λεπτά | για ενηλίκους, προτείνεται και για παιδιά 8+