Εκδήλωση Ημερ. εκδήλωσης Θέσεις Εγγραφές Διαθέσιμες Εγγραφή
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 10:30 18.03.2018 10:30 am 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 11:00 18.03.2018 11:00 am 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 11:30 18.03.2018 11:30 am 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 12:00 18.03.2018 12:00 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 12:30 18.03.2018 12:30 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 13:00 18.03.2018 1:00 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 13:30 18.03.2018 1:30 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 14:00 18.03.2018 2:00 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 14:30 18.03.2018 2:30 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 15:00 18.03.2018 3:00 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 15:30 18.03.2018 3:30 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 16:00 18.03.2018 4:00 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 16:30 18.03.2018 4:30 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 17:00 18.03.2018 5:00 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 17:30 18.03.2018 5:30 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 18:00 18.03.2018 6:00 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 18:30 18.03.2018 6:30 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 19:00 18.03.2018 7:00 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει
Προβολή ταινίας "Neurodome" στο Planetarium on the go | Κ 19:30 18.03.2018 7:30 pm 38 38 0
Οι εγγραφές έχουν κλείσει